Effi ry:n syyskokous 13.12.2014, pöytäkirja

Effi ry:n syyskokous, 13.12.2014

Paikka: Futurice Oy, Vattuniemenranta 2, 4. krs, 00210 Helsinki

 1. Kokouksen avaus
  • Timo Karjalainen avasi kokouksen kello 12:22.
 2. Järjestäytyminen
  • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen ja sihteeriksi Sirpa Pöyhönen.
  • Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ville Vuorela ja Lars Wirzenius.
  • Valittiin ääntenlaskijoiksi Ville Vuorela ja Lars Wirzenius.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
  • Vuoden 2015 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille:
   • I jäsenmaksuluokka 12 euroa
   • II jäsenmaksuluokka 24 euroa
   • III jäsenmaksuluokka 96 euroa
   • IV jäsenmaksuluokka 384 euroa
  • Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin:
   • I kannatusjäsenmaksuluokka 120 euroa
   • II kannatusjäsenmaksuluokka 600 euroa
   • III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa
   • IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa
  • Päätettiin, että 23.11.2014 tai myöhemmin jäsenyyttä hakeneiden liittymismaksu kattaa myös vuoden 2015 jäsenyyden.
  • Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
 5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015
 6. Puheenjohtajan vaali
  • Tämän kohdan aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Leena Romppainen
  • Vuoden 2015 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen
 7. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
  • Vuoden 2015 hallituksen jäseniksi valittiin: Kristo Helasvuo, Mikko Kenttälä, Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen ja Lars Wirzenius
 8. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali
  • Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 valittiin Marko Saaresto ja Antti-Juhani Kaijanaho ja varatoiminnantarkastajiksi Niklas Vainio ja Vera Izrailit.
 9. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:42.