Effin lausunto tekijänoikeuslaista

Effin lausunto hallituksen esityksestä HE 181/2014 tekijänoikeuslain muuttamiseksi

4.12.2014
Electronic Frontier Finland ­ Effi ry
www.effi.org

Electronic Frontier Finland – Effi ry kiittää mahdollisuudesta lausua lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 181/2014 tekijänoikeuslain muuttamiseksi.

Sinänsä kaikki ongelmat, joihin tämä esitys puuttuu, ovat todellisia ja laki on parantamisen tarpeessa. Jotkin esitetyt muutokset ovat mielestämme parannuksia, valitettavasti eivät kuitenkaan kaikki.

Yleisellä tasolla haluaisimme kiinnittää erityistä huomiota siihen, että teosten käyttäjiä, kuluttajia, yksityisiä kansalaisia ei juurikaan oteta huomioon osapuolena, jonka oikeuksia saatetaan loukata. Silloinkaan, kun viitataan kolmansien osapuolien viestinnän suojaan, mitään tehokkaita keinoja näille puolustaa itseään ei ehdoteta, ei yleensä edes ajatella asiaan osallisina.

Lausumme yksityiskohtaisemmin lakiesityksestä seuraavaa:

1. Kohtuuttoman sopimusehdon sovittelu

Esitetty 29 § on hyvä ja tervetullut muutos.

2. Verkkotallennus

Esitettyä sopimuslisenssiratkaisua emme pidä onnistuneena yhteiskunnan kokonaisedun kannalta. Se on liian kapeakatseisesti räätälöity vain oikeudenhaltijoiden ja tallennuspalvelun tarjoajien ja tämänhetkisten liiketoimintamallien näkökulmasta, kun ensisijaisesti pitäisi ajatella suurinta ihmisjoukkoa, joihin se vaikuttaa: käyttäjiä. Esitetty sopimuslisenssiratkaisu ei myöskään ole hyvä uusia innovaatioita ajatellen, vaan pikemminkin pyrkii jäädyttämään nykyisten toimijoiden edut ja toimintatavat.

On täysin keinotekoista tehdä ero kotidigiboksin ja palveluntarjoajan tiloissa sijaitsevan verkkodigiboksin välille, jos kummassakin tapauksessa käyttäjä ohjelmoi laitteen tallentamaan haluamansa ohjelman. Tekijänoikeustoimikunnan tulkinta verkkodigiboksin ohjelmoinnista “tilauksen tekemisenä palveluntarjoajalle” on outo, eihän siinä välissä ole kuin tietokone jolle käyttäjä antaa käskyjä, aivan samoin kuin kotidigiboksissakin.

Sopimuslisenssijärjestelmä on tässä myös turhan monimutkainen, johtaa vaikeisiin sopimusneuvotteluihin ja vaikeuttaa uusien ja uudenlaisten toimijoiden pääsyä markkinoille.

Effin näkemyksen mukaan oikea ratkaisu tähän olisi tekijänoikeuslain 12 § 2 momentin muuttaminen muotoon

“Kappaleen valmistamisen valmistuttajan yksityistä käyttöä varten saa myös antaa ulkopuolisen suoritettavaksi. Yksityistä käyttöä on myös kappaleiden tallentaminen käyttäjän hallitsemiin, mutta ulkopuolisten ylläpitämiin verkkopalveluihin.”

3. Keskeyttämismääräys

Yleisesti ottaen välittäjiin kohdistuva keskeyttämismääräys on hyvin ongelmallinen keino puuttua tekijänoikeusloukkauksiin. Esitetty keino on tavoiteltuun hyötyyn nähden liian voimakas ja rajoittaa merkittävästi sivullisten sananvapautta. Esitetyt oikeussuojakeinot ovat auttamattoman tehottomia, etenkin kun asianomaisia ei kuulla.

Erityisesti 60 c § ei anna palvelun käyttäjille (aineistoa vastaanottaville henkilöille) tilaisuutta esittää näkemystään asiasta. Vaikka käyttäjien selvittäminen olisikin ilmeisen ongelmallista eikä heille suoraan saisi lausumapyyntöä yleensä toimitetuksi, asiasta voisi tiedottaa tavalla, josta asiasta kiinnostuneilla yksityishenkilöillä sekä internet- ja sananvapauskysymysten parissa toimivilla kansalaisjärjestöillä olisi mahdollisuus se huomata ja oma-aloitteisesti lausua kantansa määräykseen, jos katsovat sen loukkaavan käyttäjien oikeuksia. Edellä mainituilla järjestöillä tulisi olla myös yleisön edustajina oikeus valittaa päätöksestä samaan tapaan kuin ympäristölainsäädännössä ympäristöjärjestöillä. Muuten toisen momentin toinen virke uhkaa jäädä kuolleeksi kirjaimeksi.

Tätä varten kolmanteen momenttiin tulisi lisätä, että myös aineiston vastaanottajille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, mutta lausuntopyynnön tiedoksiantoon riittää sen julkistaminen internetissä. Tämä saattaisi myös auttaa väitetyn loukkaajan saamista kuultavaksi, jos tätä ei tiedetä tai lausumapyyntöä ei muuten saada toimitetuksi.

Effi ry:n puolesta,

Timo Karjalainen
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry