Year: 2003

EFFI: KaZaA todettu lailliseksi Hollannissa

EFFI ry on erittäin tyytyväinen tuoreeseen
oikeuden päätökseen Hollannista. Tuomion mukaan KaZaA-vertaisverkko on
laillinen ja kyseisen ohjelmiston levittäminen on täten sallittua.
Päinvastainen päätös olisi merkinnyt pahimmillaan sitä, että esimerkiksi
sähköpostiohjelmien tekijöitä olisi voitu syyttää sähköpostin avulla
tapahtuvista tekijänoikeusrikkomuksista.

Oikeusasiamies: WWW-sivuille linkittämistä ei saa kieltää

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on erittäin tyytyväinen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tuoreeseen päätökseen, jonka mukaan tavallisten WWW-linkkien tekemiseen ei tarvitse pyytää lupaa, eikä linkitettävä myöskään voi kirjallisuusviitteeseen rinnastettavan linkin tekoa tekijänoikeudellisin perustein kieltää.

EFFI: Ohjelmistopatenttidirektiivin käsittelyyn vauhtia

EFFI ry on huolissaan EU:n
ohjelmistopatenttidirektiivin kohtalosta. Järjestö kerää parhaillaan
allekirjoituksia vetoomukseen, jossa vaaditaan EU:n ohjelmistojen patentointia
rajoittavan direktiivin nopeaa hyväksymistä. Ellei asiasta saada päätöstä
marraskuun loppuun mennessä, prosessi joudutaan käytännössä aloittamaan
nollapisteestä uusien eurokansanedustajien myötä.