Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Electronic Frontier Finland ry:n jäsenluettelosta

1. Rekisterinpitäjä

Electronic Frontier Finland – Effi ry, Helsinki

1.1 Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteystiedot

Tapani Tarvainen
Electronic Frontier Finland – Effi ry
PL 239
00101 Helsinki
jasenasiat@effi.org

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa kuten jäsenviestintää varten.

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä

Rekisteröityjen ryhmä on Electronic Frontier Finland ry:n jäseneksi hyväksytyt henkilöt. Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot ja muita yhteydenpitoon ja yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten täydellinen nimi, osoite,
kotipaikka, sähköpostiosoite ja tiedot maksetuista jäsenmaksuista.

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat jäsenten yhdistykselle itsestään antamia tai jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumatietoja.

4. Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5. Tietojen säilytysaika

Tietoja rekisteröidystä säilytetään niin kauan kuin kuin henkilö on yhdistyksen jäsenenä. Jäsenmaksuja koskevia tietoja säilytetään kuitenkin lainsäädännön edellyttämä aika.

6. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteri on tallennettu ATK:lle, johon pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjän edustajalla.