Talousarvio 2015

Effin talousarvio vuodelle 2015

TULOT
Jäsenmaksutulot 17.000
Kannatusjäsenmaksut 2.000
Kannatustuotemyynti 2.000
Lahjoitukset 8.000
Muut 0
Yht. 29.000
MENOT
Matkakulut -8.000
Kannatustuotehankinnat -2.500
Kannatustuotepostitukset -800
Kannatustuotekauppa -500
Tapahtumat -6.500
Jäsenmaksut -1.000
Edustuskulut -1.500
Pankki- ja postikulut -500
Mainosmateriaali -3.000
Kampanjat -4.000
Muut -700
Yht. -29.000
ALI-/YLIJÄÄMÄ 0