Shapiro tekijänoikeusteollisuuden hyökkäyksistä kuluttajia ja teknologiaa vastaan

Alla oleva kirjoitus on julkaistu suomennettuna EFFIn sivuilla
luvalla.

Shapiro tekijänoikeusteollisuuden hyökkäyksistä kuluttajia ja
teknologiaa vastaan

17.9.2002

Gary Shapiro, Consumer Electronics
Association
in toimitusjohtaja, vaati sisällöntuottajayhteisöä
toimimaan yhdessä teknologiateollisuuden kanssa, eikä sitä vastaan
kriittisissä tekijänoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Shapiro puhui
asiasta keynote-puheessaan Optical Storage Symposiumissa San
Fransiscossa.

“Olemme historiallisessa risteyskohdassa, missä väistämätön
teknologian kasvu on ristiriidassa tekijänoikeuden haltijoiden
kasvavien oikeuksien kanssa”, painotti Shapiro. “Miten me onnistumme
ratkaisemaan tämän ristiriidan tekijänoikeuden ja teknologian kanssa
määrittää tulevaisuuden mahdollisuutemme kommunikaatioon, informaation
luomiseen ja jakamiseen, koulutukseen ja viihteeseen” “Kasvu
toisintamis-, tallentamis- ja viestinvälitysteknologioissa on
kauhistuttanut tekijänoikeuden haltijoita. Sisällöntuotantoyhteisö on
laukaissut poltetun maan kampanjan, hyökäten ja tuhoten useita uusia
tallentamis- ja vertaisverkkoteknologioita”, Shapiro
jatkoi. “Tekijänoikeuden haltijat ovat käyttäneet poliitikkoja, mediaa
ja oikeusjärjestelmää kyseenalaistaakseen teknologian legimiteetin ja
tallentamisen oikeudenmukaisuuden ja moraalin. Huolimatta yrityksistä
yhteistyöhön, tekijänoikeusyhteisö on julistanut sodan teknologialle.”

“Laitteisto- ja ohjelmistovalmistajien kannattaa työskennellä
yhdessä”, Shapiro sanoi. “Suojemalla sisältöä sen syntylähteellä
sisällön tuottajat voidaan vakuuttaa siitä, että heidän IP-oikeuksiaan
kunnioitetaan samaan aikaan kuitenkaan estämättä käyttäjiä nauttimasta
yksityisestä käytöstä.

Shapiro kuvaili, kuinka sisältöteollisuus on muokannut käytävää
tekijänoikeusdebattia muuttamalla käytettävää kieltä, sitomalla
laajakaistaratkaisujen onnistuminen piratismin ratkaisemiseen ja
kutsumalla materiaalin imuroimista laittomaksi ja
moraalittomaksi. Sisältöteollisuus on leimannut imuroimisen
“kopioimiseksi” ja viime aikoina myös “piratismiksi”
“näpistämiseksi” ja “varastamiseksi”. Shapiro esitti, että he ovat
sekoittaneet ja vakuuttaneet lainlaatijat uskomaan, että
laajakaistaratkaisujen suosion ja tekijänoikeuden välillä on yhteys,
vaikka kuitenkin laajakaistalla on vähän tekemistä laulujen ja
elokuvien kanssa ja sen sijaan paljonkin sillä mukavuudella, joka
seuraa huippunopeasta Internet-yhteydestä, joka on aina päällä ja
mahdollistaa esimerkiksi kotivideoiden vaihdon ja muita potentiaalisia
käyttöjä, kuten koulutus- ja terveyspalvelut, kaupankäynnin ja
pelaamisen.

Shapiro tyrmäsi sisältöyhteisön väitteet, että materiaalin
imuroiminen on laitonta tai moraalitonta. Ensinnäkin, hän sanoi,
fair-use-oikeudet ovat lakisääteisiä ja niitä sovelletaan
tapauskohtaisesti. Toiseksi uudet teknologiat kuten video ja DVD ovat
osoittaneet, että teknologiasta on hyötyä tekijänoikeuden
haltijoille. Kolmanneksi USA:ssa on 1.000 dollarin raja
tekijänoikeusrikokselle, mikä suojaa tavallisia kuluttajia
tekijänoikeuden haltijoiden kanteita vastaan.

“Jotta materiaalin imuroiminen olisi moraalitonta, pitäisi hyväksyä
näkemys, jonka mukaan tekijänoikeutta koskevat samat säännöt kuin
normaalia kiinteää omaisuutta”, sanoi Shapiro. “Mutta tosiasia on,
että kiinteä omaisuus poikkeaa immateriaalioikeuksista ja sitä koskevat
eri periaatteet. Tekijänoikeuden alaisen materiaalin lataaminen ei
vähennän tuotetta muilta käyttäjiltä, kuten tapahtuisi esimerkiksi jos
kyseessä olisi kiinteä omaisuus kuten puku.”

“Kiinteä omaisuus voidaan omistaa ikuisesti. Tekijänoikeus kestää
vain rajoitetun ajan”, jatkoi Shapiro. “Tekijänoikeuden tulee joustaa
sananvapauden nimissä, ihmisillä tulee olla oikeus käyttää tuotteita
ilman tekijänoikeuden haltijoiden lupaa. Tämä kanta pohjaa
tekijänoikeuden haltijoiden oikeuden rajoituksiin.”

Shapiro luetteli kuusi ohjetta tekijänoikeutta koskevien säännösten
laatijoille:

 1. Älä tee vahinkoa
 2. Tekniikan kehitystä ei saa rajoittaa
 3. Historia on osoittanut, että väitteisiin uusien teknologioiden
  haitallisuudesta tulee suhtautua suurella skeptisyydellä

 4. Tekijänoikeuden haltijoille tulee asettaa korkein näyttökynnys,
  ennen kuin mitään teknologiaa lähdetään rajoittamaan

 5. Tekijänoikeuden haltijoiden tulisi jatkaa sisällön suojaamiseen
  sen lähteellä suojaavien teknologioiden kehittämistä

 6. Teknologioiden rajoitukset tulisi laatia mahdollisimman kapeiksi

“Törmäyskurssin, jolla tekijänoikeuden haltijoiden halu säilyttää
nykyiset liiketoimintamallinsa ja väistämätön uusien, parempien,
nopeampien ja halvempien teknologioiden kehitys ovat tällä hetkellä,
ei tarvitse olla kohtalokas” summasi Shapiro. “Jos “play”-napista
tulee “pay”-nappi, maailman elin-ja koulutustason nostaminen vaarantuu
vakavasti.”