EFFI: PRH astunut lain ulkopuolelle ohjelmistojen patentoinnissa

Helsinki 24.2.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Patentti- ja rekisterihallitus
(PRH) on täysin yllättäen alkanut myöntää patenttilain
vastaisesti ohjelmistotuotepatentteja. 14.2.2003 antamassaan
tiedotteessa
PRH perustelee muutosta Euroopan
patenttiviraston
(EPO) tulkintakäytännöllä ja sillä, että Euroopan
parlamentin ja komission vastustuksen vuoksi linjanmuutos on
viivästynyt EU:ssa.

PRH:n tiedotteen mukaan muutokselle ei ole “mitään säädöksellisiä
esteitä”. Electronic Frontier Finland ry:n puheenjohtaja Mikko
Välimäki hämmästelee: “Suomen patenttilaissa sanotaan
yksiselitteisesti, että ohjelmistoja ei saa patentoida sellaisinaan.
Piste.” Hän jatkaa: “PRH on ilmeisesti unohtanut, että Euroopan
patenttivirasto on vain kansainvälinen toimielin, joka ei ole minkään
maan lakien alainen.”

EFFIn varapuheenjohtaja Ville Oksanen selventää asian taustoja: “Tässä
pyritään nyt selvästi puuttumaan EU:n päätöksentekoon. Parlamentti kun
ei kuunnellut pelkästään monikansallisia suuryrityksiä ja
patentoinnista elantonsa saavia lakimiehiä, vaan myös Open Source
-liikkeen, pk-yritysten ja akateemisen maailman äkäisiä vastalauseita.
Nyt ohjelmistopatenttien kannattajat tarvitsevat kipeästi perusteluja
Euroopan parlamentin kannan peittoamiseen.”

EFFI kyseenalaistaa PRH:n taktiikan alkaa myöntää mahdollisimman
nopeasti ohjelmistopatentteja ja näin pakottaa parlamentti
tunnustamaan syntynyt tilanne. “Päällimmäinen kysymys ei ole
todellakaan patentinhakijoiden yhdenvertaisuus, toisin kuin PRH
väittää. Tässä ollaan tekemässä erittäin merkittävää poliittista
linjausta. Sellaisen päätöksen tekee Suomessa eduskunta, ei mikään
virasto”, Välimäki kommentoi.

EFFI tulee käyttämään kaikkia mahdollisia laillisia keinoja
kumotakseen PRH:n lainvastaisen linjanmuutoksen. Ville Oksanen toteaa
lopuksi: “Virkamiesten on noudatettava lakia tai muuten he syyllistyvät
virkavirheeseen. Ajattelemattomuus tai yksisilmäisyys eivät ole
anteeksiantoperusteita.”

Lisätietoja:

PRH:n tiedote 14.2.2003: http://www.prh.fi/fi/uutiset/111.html

EFFIn tietosivut ohjelmistopatenteista: http://www2.effi.org/patentit/

Mikko Välimäki
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org
050 598 0498

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583


Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital
Rights
in perustajajäsen ja Global
Internet Liberty Campaign
in jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta
osoitteessa http://www2.effi.org/.